Kaza tazminatı; trafik kazası ve ya iş kazası nedeniyle kişinin sakat kalması durumunda sakatlık oranına göre aldığı tazminat ve ya ölmesi durumunda yakınlarının ölüm nedeniyle aldığı tazminattır. Sakatlanma halinde alınan tazminata daimi sakatlık ( maluliyet) tazminatıdır. Ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı alınır. Kişinin sakatlanması ve ya ölmesi durumunda aynı zamanda, manevi bir zarar da…

    Bedensel zarar, zarar görenin malvarlığının trafik kazasından sonraki durumu ile böyle bir olay meydana gelmeseydi göstereceği durum arasındaki farktır. Beden bütünlüğünün ihlâli sonucunda ortaya çıkan maddî zararlar TBK 54. Maddesi  gereğince özellikle; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, olarak sayılmıştır. Türk Borçlar Kanununda bedensel…

    Hakkımızda

    1999 yılından buyana önce Ceyhan’da sonra Adana’da kurulan GNB Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk büroları arasında yer almaktadır. Büromuz, alanında uzman kadrosu ile hem danışmanlık hem de dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren  GNB Hukuk en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre…