Askeri Kaza Tazminatı

KİMLER ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR? Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar askeri davaların konusunu […]

Ayıplı Mal Tazminatı

Ayıplı mal kavramı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda düzenlenmiş olup bu durumlarla karşı karşıya gelen tüketicilere tanınan haklar, zamanaşımı ve satıcının hangi hallerde sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da satıcının ayıp karşısında sorumlu tutulduğu haller ayrıca düzenlenmiştir. Ancak taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda hangi kanunun uygulama alanı bulacağı […]

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazası sonucu vefat eden kişinin, sağlığında destek olduğu bireylere ödenen maddi tazminat türüdür. Destekten yoksun kalan kişilerin, zorunlu mali sorumluluk poliçesi kapsamında sigorta şirketine yapılan ilk başvuru ile destekten yoksun kalma tazminatı alabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Yapılan ilk başvuruya karşın tazminat talebi karşılanmadığı takdirde ise açılacak destekten yoksun kalma tazminatı davası[…]

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları

İŞ KAZASI KAVRAMI İş kazası kavramı birçok farklı kuruluşca tanımlanmışsa da iş kazası alanında dünyaca ünlü örgütler tarafından tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları aşağıda yer almaktadır. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) : Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar olarak nitelendirmiştir. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) : Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin […]

Tıbbi Hata Ve Yanlış Tedavi Sonucu Mağduriyet

Tıbbi hata (Malpraktis ) hastane , doktor ,sağlık çalışanlarının  yanlış sağlık  uygulamalarıdır.Kısacası halk arasında bilinen adıyla doktor hatasıdır. Dünya Tabipler Birliğine göre ise  malpraktis ” hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasardır” şeklinde tanımlanmaktadır. Tıbbi tedavi hataları yalnızca bir işlemin veya uygulamanın eksik , yanlış yapılması değil ; yapılması […]

Taşımacılık ve Koltuk Sigortası Tazminatı

Koltuk Sigortası; yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına almaktadır […]

Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları sonucunda zarar gören aracın, tamir edilip eski haline getirilmiş olsa dahi, TRAMER kayıtlarında herkes tarafından yapılabilen sorgulamayla aracın hasar geçmişi gözükmektedir. Kaza sonrasında arabanın orijinalliğini yitirmiş olan zarar şeklinde tanımlanabilmektedir. Aracın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kazadan sonra onarım görmüş değeri arasında fark ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen trafik kazasında; kusurun tamamının araç […]

Maluliyet Tazminatı

Karayolunda işletilmekte olan motorlu bir aracın işletilmesi sırasında; bir kimsenin yaralanması, ölümü veya bir şeyin zarara uğraması hallerinde, meydana gelen yaralanma, ölüm veya zarar gören üçüncü kişilere karşı sorumluluk hali doğmaktadır. Kanun tarafından yaptırılması zorunlu olan ve belli bir limit dahilinde bu zararları karşılayan sigorta türü Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasıdır […]

Terör Mağdurları Tazminatı

Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa […]