İşverene karşı açılan dava sebebiyle işveren işçisinin işine haksız olarak son veremez. Çalışılabilir.