HAKKIMIZDA

1999 yılından bu yana önce Ceyhan'da sonra Adana'da kurulan GNB Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye'nin saygın hukuk büroları arasında yer almaktadır. Büromuz, alanında uzman kadrosu ile hem danışmanlık hem de dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Bugün geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren GNB Hukuk en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre alanında uzman hukuki danışmanlarımızla hizmet vermektedir.

Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren GNB Hukuk en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

GNB Hukuk, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuyla müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektedir.

01 About

HİZMETLERİMİZ

Trafik Kazası Tazminatı

TRAFİK KAZALARINDA MADDİ TAZMİNAT HAKKI

Trafik kazaları tek taraflı veya çift taraflı kazalar şeklinde olabilmektedir. Tek taraflı trafik kazalarında yolcular; çift taraflı traf

Devamını Oku

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölüm&uum

Devamını Oku

Yanlış Tedavi Tazminatı

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir deyişledoktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bi

Devamını Oku

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Öğreti ve uygulamadaki yerleşmiş adıyla destekten yoksun kalma tazminatı, bir şahıs öldüğünde, ölenin sağlığında destek olduğu veya ileride destek olacağı ki

Devamını Oku

Askeri Kaza Tazminatı

ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEP EDEBİLECEK OLAN KİŞİLER

Asker kişisini ilgilendiren ve askeri hizmete bağlı olarak idari eylemler ve işlemler sonucunda ortaya çıkan zararlar

Devamını Oku

Terör Tazminatı

Tüm dünyada artan siyasi, ekonomik veya toplumsal sebeplerle meydana gelen terör eylemleri sebebiyle pek çok yurttaş maddi ve manevi zarar görmektedir. Bu zararlar  yurttaşların malın

Devamını Oku

Hukuki Yardım Sağlamak İçin Buradayız

İş kazası geçirdikten sonra aynı iş yerinde çalışma olanağı var mıdır?

İşverene karşı açılan dava sebebiyle işveren işçisinin işine haksız olarak son veremez. Çalışılabilir.

Tek taraflı kaza sonucu sakat kalınmışsa, işlem yapılabilir mi?

Sakat kalan mağdur sürücü ise işlem yapılamaz, yolcu konumunda olduğu sürece işlem yapılabilir.

Sakat kalan mağdur sürücü ise işlem yapılamaz, yolcu konumunda olduğu sürece işlem yapılabilir.

İşlem yapılacak araç sürücüsünün ehliyetinin veya sigorta poliçesinin olmaması, yine sürücünün alkollü olması ve aracın istiab( yolcu taşıma kapasitesi) haddini aşması sebebiyle meydana gelen kazalarda, sigorta şirketi ödemeyi ruhsat sahibi ve araç sürücüsüne rücu eder.

Faili meçhul kazalarda tazminat ödemesi alınabilinir mi?

Evet alınabilir, Güvence Hesabına işlem yapılmaktadır.

Çocuklar destekten yoksun kalma tazminatından kaç yaşına kadar hak sahibidirler?

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar hak sahibidirler. Kız çocukları 22 yaşına kadar okul okuyor olmaları durumunda ise, 25 yaşına kadar hak sahibidirler.

Sık Sorulan Sorular

Tazminat tutarı hesaplanırken kişinin maluliyet oranı ve kazadaki kusur oranları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kaza anında aracı süren sürücü, aracı işleten(sahibi, kiralayanı v.b.) ve sigorta şirketi birlikte sorumludur.

Trafik kazası nedeniyle zarara uğrayan kişinin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zarara uğrayan, faili ve zararı daha geç öğrenmiş olsa dahi her halde fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi geçerli olacaktır. Trafik kazası sonucunda oluşan mağduriyetler için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise tazminat isteme süresi ceza kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uzatılır. Buna göre,ölümlü trafik kazalarında zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 15 yıldır.

İş kazası; işçi işyerindeyken, işe giderken veyahut iş ile ilgili herhangi bir eylemde bulunurken kaza geçirmesidir.

Kaza geçiren işçinin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise vefat edenin yakınları maddi tazminat kapsamında, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Ayrıca vefat edenin yakınları, kazadan kaynaklı olarak yaşamış oldukları acı, ıstırap, üzüntü sebebiyle manevi tazminat da talep edebilirler.

İşveren işyeri güvenliği açısından gerekli önlemleri almalı, araç-gereç temin etmelidir. İş kazası gerçekleştiğinde işçiyi en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırması gerekir. İşveren iş kazası tutanağı tutmakla ve iş kazasını 3 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

İş kazasından kaynaklı talepler için kaza tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur

Araç Değer Kayı; gerçekleşen bir kaza sonucunda araçta onarım, bakım işlemleri yapıldıktan sonra aracın ikinci el piyasasındaki değer farkını ifade eder. Araç değer kayından kaynaklı taleplerde; Kazanın öğrenildiği veya gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl, Kazanın veyahut hasarın daha sonra öğrenildiği hallerde ise 10 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir.

Tıbbi uygulama hataları, sağlık çalışanlarının gerekli özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı olarak davranması, uygulanması gereken standart uygulamaları yapmaması, beceri eksikliği veyahut hastaya gerekli tedaviyi yapmaması nedeniyle oluşan zararlardır. Ancak unutulmaması gerekir ki; hastaya tedavi hakkında bilgilendirildikten sonra, tıbbi müdahale nedeniyle hastada gelişen komplikasyonlar tıbbi uygulama hatası olarak değerlendirilmez.

Evet alınabilir. Malpraktis davalarında doktor hatası nedeniyle zarara uğrayan hasta maddi tazminat talep edebilmektedir. Hata sonucu zarara uğrayan hasta ve hasta vefat ettiyse ailesi; yaşanan acı ve ıstırap veren olay nedeniyle manevi tazminat talep edebilmektedir. Bunun yanında eğer ki hasta hata sonucu vefat ettiyse; vefatı nedeniyle kim vefat edenin desteğinden mahrum kalıyorsa bu kişiler destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler.

Blog

01 Blog
Tarih: 13-10-21
Tıbbi Hata Ve Yanlış Tedavi Sonucu Mağduriyet

Doktorun tıbbi uygulama hatası akademik deyişle malpraktis;doktorun tedavi veya cerrahi müdahalede bulunurken tıbbın gereklerine uygun haraket edilmemesinden veya doktorun deneyimsizliği

01 Blog
Tarih: 13-10-21
TERÖR MAĞDURLARI TAZMİNATI

Tüm dünyada artan siyasi, ekonomik veya toplumsal sebeplerle meydana gelen terör eylemleri sebebiyle pek çok yurttaş maddi ve manevi zarar görmektedir. Bu zararlar yurtt

01 Blog
Tarih: 13-10-21
ARAÇ DEĞER KAYBI

Trafik kazası nedeniyle hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumunu niteleyen bir kavramdır. kaza sonrası hasara uğrayan araç her ne kadar en iyi şekilde onarılmış